2015 BRATISLAVA METROPOLIS

Prezentácia a krst knihy / Présentation et baptême du livre
Pondelok / Lundi 18.5.2015, 17h00
DOMINIQUE PERRAULT – Prednáška / Conférence : O prázdne a plnosti, hodina geografie / Le plein, le vide, leçon de géographie
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca / Galerie des Glaces du Palais primatial
Autori knihy / Auteurs du livre : Dominique Perrault
& Michal Bogár, Ľubomír Králik, Ľudovít Urban a kol. / et collectif

Kniha je venovaná Bratislave a širšiemu regiónu, ktorý presahuje do susedného Rakúska, Maďarska a Českej republiky. Cieľom autorov publikácie je upozorniť na špecifickú sieť miest a obcí v stredoeurópskom priestore. Významnú úlohu v tejto metropolitnej krajine hrá prázdny priestor, ktorý je potrebné chrániť a vo vymedzených oblastiach zabrániť jeho neúprosnému vyplňovaniu zástavbou.
Knihu Bratislava Metropolis prezentovali autori: Dominique Perrault (ateliér DPA), Michal Bogár, Ľubomír Králik a Ľudovít Urban (eds.). V rámci prezentácie vystúpila aj Zoja Droppová, ktorá je členkou autorského kolektívu a predstavila aj spracovateľov ďalších knižných kapitol, ktorými sú Zuzana Hudeková, Žofia Lysá, Miroslav Marcelli, Peter Salner a Vladimír Šimkovič. Kniha vyšla vo Vydavateľstve SAS s podporou Ministerstva kultúry SR a ďalších subjektov, ktorým veľmi pekne ďakujeme.

Foto: Mária Bogárová, Pavol Demeš, Martin Nagy, Marek Velček